Ohlášky 3. 9. 2022

  • Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.
    (Jen při dopolední mši: Je to první neděle v měsíci září, po mši svaté vás zveme na farní kafe do sala terreny. )
    Ve středu bude nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek oslavíme svátek Narození Panny Marie. V pátek bude nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze a v sobotu rovněž nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka. Příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí.
  • Zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe dali či poslali kontakt panu faráři Mikulášovi, nebo kaplanu Gorazdovi.
  • V tomto týdnu začne mystagogie a biblická hodina. Biblické hodiny budou probíhat ve farní klubovně, ale budou i přenášeny online přes zoom. Zájemci se mohou hlásit přímo kaplanu Gorazdovi.
  • Tento týden začnou úterní latinské mše, zatím ještě nebudou chorální.
  • Dopředu ohlašujeme, že 18.9. od 14.30 bude tradiční Memorial Vojty Orla. Konat se bude, jako každý rok, v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí.
  • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workschopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se v neděli 25. září od 13 do 18 hodiny. Zakončen bude liturgii nešpor s představením textilní památky strahovským opatem. Podrobnosti jsou vzadu v kostele na vývěsce.