Ohlášky 11. 9. 2022

  • Dnes je 24. neděle v liturgickém mezidobí. Zítra máme památku Jména Panny Marie, v úterý památku sv. Jana Zlatoústého, ve středu bude svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek památka sv. Ludmily, mučednice a v sobotu rovněž památka svatých Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků. Příští neděli máme slavnost Výročí posvěcení tohoto opatského kostela.
  • Ve středu, o svátku Povýšení svatého kříže, bude z podnětu evropských biskupů po večerní mši svaté hodinová eucharistická adorace za pokoj a mír pro Ukrajinu. Přijďte se dle svých možností spojit v modlitbě na tak důležitý úmysl!
  • Zájemce o výuku náboženství prosíme, aby na sebe nechali kontakt v sakristii. Nepodceňujme potřebu náboženské výuky dětí prvního i druhého stupně.
  • Připomínáme, že se příští neděli 18.9. od 14.30 koná tradiční Memorial Vojty Orla. Konat se bude, jako každý rok, v zahradě u bratří kapucínů na Loretánském náměstí. Srdečně zváni jsou jak aktivní sportovci, tak pasivní příznivci :).
  • Náš klášter a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky. Koná se v neděli 25. září od 13 hodin. Zakončen bude liturgií nešpor s představením textilní památky strahovským opatem. Podrobnosti jsou na vývěsce vzadu v kostele.